srЋирилицаlatLatinicaenEnglish
Почетна >>> Водич за дијаспору >>> Здравствено осигурање >>> Добровољно здравствено осигурање

Добровољно здравствено осигурање

Осим обавезног осигурања Законом је прописана и могућност добровољног здравственог осигурања. Може га организовати и спроводити Републички завод за здравствено осигурање и правна лица која обављају делатност осигурања, а права и обавезе настају непосредним уговорима између грађана и односних правних лица.

Овим видом осигурања осигураник осигурава разлику изнад вредности здравствених услуга које му се јамче путем обавезног здравственог осигурања, односно већи стандард здравствених услуга од прописаних обавезним здравственим осигурањем.

ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ