Nadležnost - Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Title
Idi na sadržaj
Naslovna   ›    Uprava   ›   O nama   ›   Nadležnost
Nadležnost
Odnos prema dijaspori i Srbima u regionu zasnovan je na članu 13. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija štiti prava i interese svojih državljana u inostranstvu i razvija i unapređuje odnose Srba koji žive u inostranstvu sa matičnom državom.

Republika Srbija odnosima sa dijasporom i Srbima u regionu pridaje izuzetan značaj o čemu svedoče Deklaracija Vlade Republike Srbije o proglašenju odnosa između otadžbine i rasejanja odnosom od najvećeg državnog i nacionalnog interesa (Službeni glasnik RS”, br. 86/06), Zakon o dijaspori i Srbima u regionu ("Službeni glasnik RS", br. 88/09)

Pod pojmom "dijaspora", u skladu sa Zakonom o dijaspori i Srbima u regionu, podrazumevaju se državljani Republike Srbije koji žive u inostranstvu i pripadnici srpskog naroda, iseljenici sa teritorije Republike Srbije i iz regiona i njihovi potomci. Pojam "Srbi u regionu", u skladu sa navedenim zakonom, podrazumeva pripadnike srpskog naroda koji žive u Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Republici S. Makedoniji, Rumuniji, Republici Albaniji i Republici Mađarskoj.

S jedne strane, Zakonom definisan, pojam dijaspore ukazuje na poštovanje principa multietničnosti u radu sa dijasporom, jer su pripadnici dijaspore svi državljani Republike Srbije koji žive u inostranstvu. S druge strane, Zakon uvodi pojam „Srbi u regionu“ kao izraz težnje  matične države da unapređuje položaj i prava srpskog naroda koji živi van granica Republike Srbije i doprinosi očuvanju srpskog jezika i kulture.

Oblast Saradnje sa dijasporom i Srbima u regionu obavlja se putem dve opšte programske aktivnosti: Očuvanje i jačanje nacionalnog i kulturnog identiteta i Zaštita prava i interesa dijaspore i Srba u regionu.

Od 2014. godine organ u sastavu Ministarstva Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu obavlja poslove državne uprave i stručne poslove navedene u Zakonu o ministarstvima, u saradnji sa diplomatsko-konzularnom mrežom Ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo spoljnih poslova jačajući svoju mrežu posebnu pažnju posvećuje potrebama dijaspore i Srba u regionu, svesni činjenice da upravo diplomatsko – konzularna mreža i njeni zaposleni predstavljaju mesto prvog kontakta sa matičnom državom u inostranstvu.


Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije - Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu © Sva prava zadržana
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA
Uprava za saradnju sa dijasporom
i Srbima u regionu
Nazad na sadržaj