Bosnia and Herzegovina

Embassies

Ambassador: Stanimir Vukicevic bosna-hercegovina-ambasada-srbije
Address: Obala Maka Dizdara 3a
SARAJEVO
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Phone: +38733 / 260-090,
+38733 / 260-080
Fax: +38733 / 221-469
E-mail: srbamba@bih.net.ba
Web site: http://www.sarajevo.mfa.gov.rs

Consulates

Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Consul General: Vladimir Nikolic bosna-hercegovina-banja-luka-konzulat-srbija
Address: Vojvode Radomira Putnika 2
78000 BANJA LUKA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Phone: + 387 51 / 227-040,
+ 387 51 / 227-060
Fax: + 387 51 / 213-901
E-mail: konzulat.bl@mfa.rs
Web site: http://www.banjaluka.mfa.gov.rs

Mostar, Bosnia and Herzegovina

Consul General: Goran Stojkovic bosna-hercegovina-mostar-konzulat-srbija
Address: Ulica Konak br.5
88000 MOSTAR
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Phone: + 387 36 556-001
Fax: + 387 36 552-418
E-mail: gk.mostar@mfa.rs
Web site: http://www.mostar.mfa.gov.rs