Slovenia

Embassy

Ambassador: Zorana Vlatković slovenija-ambasada-srbija
Address: Slomškova 1
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
Phone: + 3861 / 438-01-11,
+ 3861 / 438-01-10
Phone (Secretariat): + 3861 / 438-01-11,
+ 3861 / 438-01-10
Fax: + 3861 / 434-26-88,
+ 3861 / 434-26-89
E-mail: embassy.ljubljana@mfa.rs
Web site: http://www.ljubljana.mfa.gov.rs