srlaten

Пензијско и инвалидско осигурање

КЛИК ЗА ДЕТАЉНО УПУТСТВО.

Право из пензијског и инвалидског осигурања у Републици Србији се остварује на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању и одредаба билатералних споразума о социјалном осигурању.

Постоје два облика ( одабрати за жељене информације ):

Обавезно пензијско и инвалидско осигурање

Добровољно пензиско и инвалидско осигурање