srlaten

Скупштина дијаспоре и Срба у региону

Одредбом члана 15. Закона о дијаспори и Србима у региону одређено је да је Скупштина дијаспоре и Срба у региону највише представничко тело дијаспоре и Срба у региону.

Сходно Закону о дијаспори и Србима у региону Скупштину чини 45 делегата дијаспоре и Срба у региону. Ближе услове и начин избора делагата, као и случајеви престанка мандата делегата пре истека рока од четири године, споразумно утврђују организације које делују на територији државе за коју се врши избор одређеног броја делегата.

- Саопштење Скупштине дијаспоре и Срба у региону 7.6.2013.
Закључци са Трећег редовног заседања Скупштине дијаспоре и Срба у региону,  Београд, 5. и 6. јул 2013.
- Извештај о заседању Савета за статусна питања дијаспоре и Срба у региону, у четвртак 06. јуна и петак 07. јуна 2013. године, у свечаној сали Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
- Заседање Eкономског савета дијаспоре, Београд, 6. јун 2013.
  1. Декларација Скупштине дијаспоре и Срба у региону
  2. Пословник о раду Скупштине дијаспоре и Срба у региону
  3. Савети Скупштине дијаспоре и Срба у региону
  4. Делегати
  5. Информатор за делегате