srlaten

Добровољно пензијско и инвалидско осигурање

Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“ 85/05) који се примењује од априла 2006.године, грађанима који имају интересовања али и новца, омогућено је да до пензије дођу и уплатама у приватне пензијке фондове, добровољно. Применом овог закона ниста се не мења у обавезном пензијском и инвалидском осигурању.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању