srlaten

О нама

Делокруг рада Управе за сарадњу  с  дијаспором и Србима у региону уређен је чланом 13. став 2. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС”, бр. 44/2014):

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као орган управе у саставу Министарства спољних послова, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије; подршку процесу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне, националне и културне самобитности српског народа изван Републике Србије; побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије који живе у иностранству и њихових организација с Републиком Србијом; информисање исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије; помоћ у процесу укључивања исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из Србије и држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички, економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику Србију, као и друге послове одређене законом.

Влада Републике Србије је 21.01.2011. године усвојила Стратегију очувања и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону (,,Службени гласник РС”, бр .4/11 и 14/11), која је објављена 28.01.2011. године у Службеном гласнику Републике Србије. Републици Србији потребна је стратегија у домену очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону. Она треба да служи као кључни документ којим ће се одређивати правац очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону. Oвом стратегијом Република Србија настоји да обезбеди адекватне материјалне, социјалне и политичке услове за успешан развој и очување српског језика, ћириличког писма, културе и идентитета наших држављана и сународника који живе и раде изван граница Републике Србије. Основни циљ доношења овог документа јесте успостављање и очување континуитета у очувању и јачању односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону.

Програм Сарадња са дијаспором и Србима у региону реализује се на основу Закона о дијаспори и Србима у региону (,,Службени гласник РС”, бр. 88/2009) путем две  програмске активности:

  1. Заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону и
  2. Очување културног и језичког идентитета дијаспоре и Срба у региону