srlaten

Документи

2021./2022.
-ИНФОРМАТОР О РАДУ, јануар 2022.

Правилник о условима и поступку додељивања националних признања у области односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у регионујул 2021.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА,  јул 2о21.

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА У ДИЈАСПОРИ И  ЕВИДЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБА У РЕГИОНУ, јул 2021.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА УПРАВЕ, март 2021.

2017.
– ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МИНИСТАРСТВИМА, изгласан 26. јун 2017.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, ЈУЛ 2017.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА УПРАВЕ

2018.
Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места
2013.
МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАДИ ЈАЧАЊА ВЕЗА МАТИЦЕ И ПРИПАДНИКА ДИЈАСПОРЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЗАКЉУЧЦИ СА ПОСЛОВНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ

ДИЈАСПОРА О ПРОГРАМИМА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ, резултати истраживања, новембар 2013.

КОНФЕРЕНЦИЈА „СРПСКА ДИЈАСПОРА У СРЕДЊОЈ ЕВРОПИ“ – ЗАКЉУЧЦИ, 28.-30.2013 у Прагу

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ КАНЦЕЛАРИЈЕ И ДОМА ОМЛАДИНЕ

– ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ, 21. новембар 2013. године

– АНАЛИЗА ОНЛАЈН МЕДИЈА ДИЈАСПОРЕ И СРБА У РЕГИОНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА МАЈ, ЈУН, ЈУЛ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МИНИСТАРСТВИМА, изгласан 29. августа 2013. године

2014.
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УПРАВЕ

ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА, изгласан 26.04.2014.

ЗАКЉУЧЦИ СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ДИЈАСПОРА И ТУРИЗАМ

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИЈАВИ ПРИВРЕМЕНОГ ОДЛАСКА; ПРИЈАВИ И ОДЈАВИ ПРЕБИВАЛИШТА У Р ХРВАТСКОЈ

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА КАНЦЕЛАРИЈЕ

2012.
– ПЛАН РАДА ЗА 2013-у ГОДИНУ– УРЕДБА О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

– УРЕДБА О СЛУЖБАМА ВЛАДЕ

– ЗАКОН О ВЛАДИ

– ПОСЛОВНИК ВЛАДЕ (пречишћен текст)

– ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА, изгласан 26. јула 2012. године

– ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

– ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

– УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

– ЗАКОН О ДИЈАСПОРИ И СРБИМА У РЕГИОНУ

– ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ

– ЗАКОН О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ

– ЦАРИНСКИ ЗАКОН

– СТРАТЕГИЈA РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ

– СТРАТЕГИЈА ПОДСТИЦАЊА И РАЗВОЈА СТРАНИХ УЛАГАЊА

– СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА

2011.
– Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
2010.
– ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ПРИЗНАЊА

– ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА (пречишћен текст)

– ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ОРГАНИЗАЦИЈА У ДИЈАСПОРИ И ОРГАНИЗАЦИЈА СРБА У РЕГИОНУ

2009.
– Електронска верзија Другог измењеног и допуњеног издања „Информативног приручника за дијаспору“ од данас доступна на сајту министарства– ПРИЈАВА ЗА УПИС ОРГАНИЗАЦИЈА У ЕВИДЕНЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ДИЈАСПОРИ И ОРГАНИЗАЦИЈА СРБА У РЕГИОНУ
2008.
– Декларација о односу отаџбине и расејања

Актуелне измене прописа које се тичу припадника дијаспоре

11.05.2009.
Правилник о остваривању образoвно-васпитног рада у иностранству

23.03.2009.
Пензијско и инвалидско осигурање за запослене у иностранству ако нису обавезно осигурани код страног носиоца осигурања