srlaten

Лична карта

КЛИК ЗА ДЕТАЉНО УПУТСТВО.

Лична карта је обавезан лични документ којим грађани Републике Србије старији од 16 година доказују идентитет.

Захтев за издавање личне карте подноси се лично полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта, односно боравишта.

Од докумената потребно је предати:

– претходно издату личну карту (пасош или возачку дозволу),
– оригинал извода из матичне књиге рођених на обрасцу са неограниченим роком важења,
– оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци),
– оригинал извода из матичне књиге венчаних ( у случају промене презимене при склапању брака ) на обрасцу са неограниченим роком важења,
– доказ о уплаћеној накнади за образац личне карте и трошкове техничке израде личне карте,
– по жељи слика 50х50, не старија од шест месеци, за лице коме се први пут издаје биометријска лична карта.

Дужност надлежног орагана је да личну карту изда подносиоцу најкасније 15 дана од подношења захтев (осим у хитним случајевима).

ЗАКОН О ЛИЧНОЈ КАРТИ ( „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ 62/06 )