srlaten

Јавне набавке

ПРОЦЕДУРЕ:

Процедуре о начину планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начину планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга у Mинистарству спољних послова – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ:

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину.

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону није реализовала јавне набавке у 2017. години.

План Јавних набавки за 2017. годину.

План Јавних набавки за 2016. годину.

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону није реализовала јавне набавке у 2015. години.

План Јавних набавки за 2015. годину.

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону није реализовала јавне набавке у 2014. години.

Портал јавних набавки

Јавна набавка мале вредности 1/2019 Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

Јн 1/2019 – Набавка уџбеника и књига за образовање деце у региону и дијаспори

Јавна набавка мале вредности 1/2018 Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

Јн 1/2018 – Набавка уџбеника и књига за образовање деце у региону и дијаспори

Јавна набавка мале вредности 5/2014 Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

Јн 5/2014 – Набавка услуга посредовања при куповини авио карата за службена путовања

Јавна набавка мале вредности 4/2014 Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

Јн 4/2014 – Набавка услуга израде елабората Срби у Аустрији

Јавна набавка мале вредности 3/2014 Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

Јн 3/2014-Услуга организовања манифестације Србија и Немачка – српска дијаспора и српско-немачки односи у XXI веку

Јавна набавка мале вредности 2/2014 Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону

Јавна набавка мале вредности 1/2014 Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону