srlaten

Најчешће постављена питања

На који начин држава Србија може да помогне организацију културне манифестације у дијаспори (иностранству)?

Законом о дијаспори и Србима у региону (Службени гласник 88/9), чланом 6.  прописано је Суфинансирање пројеката у циљу реализације активности очувања, јачања и остваривања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону. Министарство надлежно за дијаспору расписује конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону. Пријава за учешће на конкурсу треба да садржи: основне податке о подносиоцу, садржај пројекта, учеснике, циљеве, циљне групе, кориснике резултата, оправданост, време реализације, земљу реализације, представљање суфинансијера и предрачун трошкова потребних за реализацију. Уз пријаву за учешће на конкурсу обавезно се подноси и документ оправном статусу подносиоца пријаве. Ближе услове и поступак додељивања средстава за суфинансирање пројеката, прописује министар надлежан за дијаспору. Више о претходним конкурсима за суфинанисрање можете прочитати на следећем ОВДЕ.

Како да упишем организацију у Евиденцију и зашто је то важно?

Упис организације у Евиденцију омогућиће вам редовно информисање о пројектима који су намењени расејању и могућностима за сарадњу са матицом. Осим тога, организације које су уписане у Евиденцију организација дијаспоре и евиденцију организација Срба у региону приликом пријављивања на Конкурсе за суфинансирање као доказ о регистрацији достављају само фотокопију решења о упису у Евиденцију. Детаљно упутство о упису у Евиденцију можете прочитати ОВДЕ.

Који је начин да поднесем захтев за стицање држављанства Републике Србије, иако нисам рођен на територији Републике Србије, и немам пријављено пребивалиште?

 Законом о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“, број, 135/04 и 90/07), тачније чланом 23. прописано је да припадник српског народа који нема пребивалиште на територији Републике Србије има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, уколико је навршио 18. година и није му одузета пословна способност и ако поднесе писану изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Више можете прочитатати ОВДЕ.

Који је поступак за добијање биометријског пасоша. Наиме, долазим у Републику Србију, и интересује ме коме да се обратим, и која документа сам дужан да поднесем?

За издавање биометријског пасоша потребна су следећа документа: лична карта или важећа путна исправа на увид, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, фотографија величине 5×5 цм и доказ о уплаћеној административној забрани. За припаднике дијаспоре могуће је добијање биометријског пасоша по „хитном поступку”. Захтев за издавање биометријског пасоша можете поднети на целој територији Републике Србије, независно где имате пријављено пребивалиште.

Како да остварим здравствену и социјалну заштиту у Србији ако живим у иностранству?

Законом о здравственом осигурању као и билатералним међународним споразумима о социјалном осигурању, регулисано је под којим условима осигураници и друга лица остварују право на здравствену заштиту и друга права из здравственог осигурања. Међународне споразуме којима је дефинисана сарадња у области здравственог осигурања, Република Србија закључила је са 19 земаља.

Где и како регистровати фирму у Србији?

Регистрација фирме врши се у Агенцији за привредне регистре, Бранкова 25, Београд,  Инфо- центар: +381 (0)11 2023 350.

Потребна документација за регистрацију предузетника је:

  • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника (Обрасци),
  • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша),
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника (висина накнаде),
  • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.

Детаљно упутство можете прочитати ОВДЕ.